44MM Ø DEDACCIAI TI DOWN TUBE .9 X 750MM ROUND

44MM Ø DEDACCIAI TI DOWN TUBE .9 X 750MM ROUND

95.40

DEDACCIAI  K-19 3/2.5 Ti Gr9  44MM DIAMETER DOWN TUBE

SKU -TBEK-MTQ440T101

CLICK HERE FOR SPEC SHEET

44MM Ø  X .9 X 750MM

430 GRAMS

3/2.5V Gr 9 SEAMLESS TITANIUM

ULTIMATE STRENGTH  98,625 PSI

YIELD STRENGTH         89,923 PSI 

ELONGATION            35% MIN

Quantity:
Add To Cart